Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Prefekt/Professor

Namn:Johan Engblom
E-post:
Telefon: 040-6657483Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Prefekt/Professor

Namn:Mats Greiff
E-post:
Telefon: 040-6658026Kultur och samhälle Urbana studier --- Prefekt/Professor

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320