Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marie Torstensson Levander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Prefekt/Seniorprofessor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961