Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457