Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktionen --- --- Pro rektor

Namn:Per Hillbur
E-post:
Mobil: 0709-655413