Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Professor, biträdande

Namn:Annica Andersson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Professor

Namn:Helena Holmström Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657319Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Professor

Namn:Paul Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6658618Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Marite Cardenas
E-post:
Telefon: 040-6657421Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Håkan Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657925Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tommy Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657422Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Anette Gjörloff Wingren
E-post:Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Vitaly Kocherbitov
E-post:
Telefon: 040-6657946Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tautgirdas Ruzgas
E-post:Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Sergey Shleev
E-post:
Telefon: 040-6657414Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor, kallad

Namn:Börje Sellergren
E-post:
Telefon: 040-6657810Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Professor

Namn:Thomas Pederson
E-post:
Telefon: 040-6657236Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap --- Professor

Namn:Per-Anders Tengland
E-post:
Telefon: 040-6657404Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation Professor

Namn:Stig Westerdahl
E-post:
Telefon: 040-6657689Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Pieter Bevelander
E-post:
Telefon: 040-6657343Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Patrik Hall
E-post:
Telefon: 040-6657156Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Bo Petersson
E-post:
Telefon: 040-6657395Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Maja Povrzanovic Frykman
E-post:
Telefon: 040-6657126Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Anne Sofie Roald
E-post:
Telefon: 040-6657639Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Karina Vamling
E-post:
Telefon: 040-6657391Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor, biträdande

Namn:Berit Wigerfelt
E-post:
Telefon: 040-6657348Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor, biträdande

Namn:Anders Wigerfelt-Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657347Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Professor, biträdande

Namn:Kristin Järvstad
E-post:
Telefon: 040-6657198Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 2 Professor

Namn:Mikael Spång
E-post:
Telefon: 040-6657359Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Professor

Namn:Susanna Hedenborg
E-post:
Telefon: 040-6658385Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Professor

Namn:Johan Norberg
E-post:
Telefon: 040-6658275Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- Professor

Namn:Malin Ideland
E-post:
Telefon: 040-6658241Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- Professor

Namn:Ann-Christine Vallberg Roth
E-post:
Telefon: 040-6658327Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Professor

Namn:Alexei Iantchenko
E-post:
Telefon: 040-6657661Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Professor

Namn:Per Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657251Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Professor, biträdande

Namn:Christina Bjerkén
E-post:
Telefon: 040-6657626Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor

Namn:Lisa Björklund Boistrup
E-post:Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor

Namn:Anna Chronaki
E-post:
Telefon: 040-6657445Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Mobil: 0725-539687Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor

Namn:Anders Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6658016Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657240Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Clas Olander
E-post:
Telefon: 040-6658655Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Bodil Liljefors-Persson
E-post:
Telefon: 040-6658609Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Johan Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658163Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Lars Pålsson Syll
E-post:
Telefon: 040-6658032Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor, biträdande

Namn:Stefan Nyzell
E-post:Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Maria Hellström Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657147Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Oscar Hemer
E-post:
Telefon: 040-6657338Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Susan Kozel
E-post:
Telefon: 040-6657880Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Ann Light
E-post:
Telefon: 040-6658475Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Pille Pruulmann Vengerfeldt
E-post:
Telefon: 040-6657684Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Bo Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657367Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Ronald S Stade
E-post:
Telefon: 040-6657349Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Jakob Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657205Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor, adjungerad

Namn:Martin Farran-Lee
E-post:
Telefon: 040-6657870Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor

Namn:Robert Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657781Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor, biträdande

Namn:Caroline Mellgren
E-post:
Telefon: 040-6657941Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor, kallad

Namn:Per-Olov Wikström
E-post:Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6658236Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor

Namn:Björn Sundmark
E-post:
Telefon: 040-6658269Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Professor

Namn:Tobias Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657821Odontologiska fakulteten Odontologi --- Professor, adjungerad

Namn:Sofia Tranaeus
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor

Namn:Julia Davies
E-post:
Telefon: 040-6658492Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnel Svensäter
E-post:
Telefon: 040-6658495Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Gunnar Warfvinge
E-post:
Telefon: 040-6658573Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Professor, adjungerad

Namn:Ola Norderyd
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Andreas Stavropoulos
E-post:
Telefon: 040-6658066Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Ewa Carin Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6658425Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Dan Ericson
E-post:
Telefon: 040-6658537Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Professor/Övertandläkare

Namn:Thomas List
E-post:
Telefon: 040-6658424Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Professor/Övertandläkare/Prodekan

Namn:Per Alstergren
E-post:
Telefon: 040-6658318Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Sara Johnsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657943
Mobil: 0706519217Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Björn Johnson
E-post:
Telefon: 040-6657690Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Philip Lalander
E-post:
Telefon: 040-6657992Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Charlotta Löfgren-Mårtenson
E-post:
Telefon: 040-6658672
Mobil: 0702-048985Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Finnur Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657475Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657895Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor, biträdande

Namn:Charlotta Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657439Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor, biträdande

Namn:Erica Righard
E-post:
Telefon: 040-6657286Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Professor, biträdande

Namn:Magnus Englander
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Guy Baeten
E-post:
Telefon: 040-6657962Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Roger Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658604Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Carina Listerborn
E-post:
Telefon: 040-6657315Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Tuija Muhonen
E-post:
Telefon: 040-6657799Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Per-Markku Ristilammi
E-post:
Telefon: 040-6657356Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Mikael Stigendal
E-post:
Telefon: 040-6658375Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ingrid Bolmsjö
E-post:
Telefon: 040-6657952Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Elisabeth Carlson
E-post:
Telefon: 040-6657451Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Karin Enskär
E-post:
Telefon: 040-6658406Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ami Hommel
E-post:
Telefon: 040-6657996Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ewa Idvall
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Christine Kumlien
E-post:
Telefon: 040-6657430Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor, biträdande/Bitr/vice prefekt

Namn:Ann-Cathrine Bramhagen
E-post:
Telefon: 040-6657940