Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Professor

Namn:Monika Edgren
E-post:
Telefon: 040-6657270Kultur och samhälle --- --- Professor

Namn:Mattias Kärrholm
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Professor, biträdande

Namn:Helena Holmström Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657319Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Professor

Namn:Paul Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6658618Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Professor

Namn:Ann-Christine Vallberg Roth
E-post:
Telefon: 040-6658327Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Johan Engblom
E-post:
Telefon: 040-6657483Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Håkan Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657925Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tommy Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657422Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Anette Gjörloff Wingren
E-post:
Telefon: 040-6657922Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Vitaly Kocherbitov
E-post:
Telefon: 040-6657946Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tautgirdas Ruzgas
E-post:Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Sergey Shleev
E-post:
Telefon: 040-6657414Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor, kallad

Namn:Börje Sellergren
E-post:
Telefon: 040-6657810Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Professor

Namn:Thomas Pederson
E-post:
Telefon: 040-6657236Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap --- Professor

Namn:Per-Anders Tengland
E-post:
Telefon: 040-6657404Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Pieter Bevelander
E-post:
Telefon: 040-6657343Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Patrik Hall
E-post:
Telefon: 040-6657156Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Bo Petersson
E-post:
Telefon: 040-6657395Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Maja Povrzanovic Frykman
E-post:
Telefon: 040-6657126Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Anne Sofie Roald
E-post:
Telefon: 040-6657639Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor

Namn:Karina Vamling
E-post:
Telefon: 040-6657391Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Professor, biträdande

Namn:Berit Wigerfelt
E-post:
Telefon: 040-6657348Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Professor

Namn:Johan Norberg
E-post:
Telefon: 040-6658275Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Professor

Namn:Alexei Iantchenko
E-post:
Telefon: 040-6657661Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Mats Greiff
E-post:
Telefon: 040-6658026Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Bodil Liljefors-Persson
E-post:
Telefon: 040-6658609Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Johan Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658163Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Lars Pålsson Syll
E-post:
Telefon: 040-6658032Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion Professor, biträdande

Namn:Ulrika Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6658210Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Maria Hellström Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657147Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Oscar Hemer
E-post:
Telefon: 040-6657338Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Susan Kozel
E-post:
Telefon: 040-6657880Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Pille Pruulmann Vengerfeldt
E-post:
Telefon: 040-6657684Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Bo Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657367Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Ronald S Stade
E-post:
Telefon: 040-6657349Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Professor, adjungerad

Namn:Martin Farran-Lee
E-post:
Telefon: 040-6657870Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor

Namn:Robert Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657781Hälsa och samhälle Kriminologi --- Professor, kallad

Namn:Per-Olov Wikström
E-post:Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6658236Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor

Namn:Björn Sundmark
E-post:
Telefon: 040-6658269Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor

Namn:Anna Chronaki
E-post:
Telefon: 040-6657445Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor

Namn:Malin Ideland
E-post:
Telefon: 040-6658241Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor

Namn:Anders Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6658016Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Annica Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658399Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661Odontologiska fakulteten Odontologi --- Professor, adjungerad

Namn:Sofia Tranaeus
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Professor

Namn:Julia Davies
E-post:
Telefon: 040-6658492Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Professor, adjungerad

Namn:Magnus Jacobsson
E-post:Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Professor/Övertandläkare

Namn:Ewa Carin Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6658425Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Professor/Övertandläkare

Namn:Andreas Stavropoulos
E-post:
Telefon: 040-6658066Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Sven Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Sara Johnsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657943
Mobil: 0706519217Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Philip Lalander
E-post:
Telefon: 040-6657992Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Charlotta Löfgren-Mårtenson
E-post:
Telefon: 040-6658672
Mobil: 0702-048985Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657895Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor, biträdande

Namn:Carin Cuadra
E-post:
Telefon: 040-6657499Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Professor, biträdande

Namn:Erica Righard
E-post:
Telefon: 040-6657286Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Guy Baeten
E-post:
Telefon: 040-6657962Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Carina Listerborn
E-post:
Telefon: 040-6657315Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Tuija Muhonen
E-post:
Telefon: 040-6657799Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Per-Markku Ristilammi
E-post:
Telefon: 040-6657356Kultur och samhälle Urbana studier --- Professor

Namn:Mikael Stigendal
E-post:
Telefon: 040-6658375Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ingrid Bolmsjö
E-post:
Telefon: 040-6657952Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ewa Idvall
E-post:Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Professor

Namn:Christine Kumlien
E-post:
Telefon: 040-6657430