Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Professor

Namn:Monika Edgren
E-post:
Telefon: 040-6657270Odontologiska fakulteten --- --- Professor, adjungerad

Namn:Ola Norderyd
E-post:Lärande och samhälle --- --- Professor, biträdande

Namn:Annica Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658399Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Professor

Namn:Ann-Christine Vallberg Roth
E-post:
Telefon: 040-6658327Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation Professor, biträdande

Namn:Ulrika Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6658210Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Johan Engblom
E-post:
Telefon: 040-6657483Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Håkan Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657925Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tommy Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657422Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Anette Gjörloff Wingren
E-post:
Telefon: 040-6657922Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Vitaly Kocherbitov
E-post:
Telefon: 040-6657946Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Tautgirdas Ruzgas
E-post:Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor

Namn:Sergey Shleev
E-post:
Telefon: 040-6657414Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Professor, kallad

Namn:Börje Sellergren
E-post:
Telefon: 040-6657810Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor

Namn:Paul Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6658618Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor

Namn:Thomas Pederson
E-post:
Telefon: 040-6657236Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Helena Holmström Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657319Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Pieter Bevelander
E-post:
Telefon: 040-6657343Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Patrik Hall
E-post:
Telefon: 040-6657156Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Bo Petersson
E-post:
Telefon: 040-6657395Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Maja Povrzanovic Frykman
E-post:
Telefon: 040-6657126Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Anne Sofie Roald
E-post:
Telefon: 040-6657639Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor

Namn:Karina Vamling
E-post:
Telefon: 040-6657391Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor, biträdande

Namn:Berit Wigerfelt
E-post:
Telefon: 040-6657348Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Professor

Namn:Susanna Hedenborg
E-post:
Telefon: 040-6658385Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Professor

Namn:Johan Norberg
E-post:
Telefon: 040-6658275Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Maria Hellström Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657147Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Oscar Hemer
E-post:
Telefon: 040-6657338Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Susan Kozel
E-post:
Telefon: 040-6657880Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Ann Light
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Pille Pruulmann Vengerfeldt
E-post:
Telefon: 040-6657684Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Bo Reimer
E-post:
Telefon: 040-6657367Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Ronald S Stade
E-post:
Telefon: 040-6657349Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor

Namn:Jakob Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657205Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Professor, adjungerad

Namn:Martin Farran-Lee
E-post:
Telefon: 040-6657870Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Professor

Namn:Robert Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657781Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Professor, kallad

Namn:Per-Olov Wikström
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Professor

Namn:Alexei Iantchenko
E-post:
Telefon: 040-6657661Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Mats Greiff
E-post:
Telefon: 040-6658026Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Bodil Liljefors-Persson
E-post:
Telefon: 040-6658609Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Johan Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658163Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor

Namn:Lars Pålsson Syll
E-post:
Telefon: 040-6658032Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor

Namn:Sara Johnsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657943
Mobil: 0706519217Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor

Namn:Björn Johnson
E-post:
Telefon: 040-6657690Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor

Namn:Philip Lalander
E-post:
Telefon: 040-6657992Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor

Namn:Charlotta Löfgren-Mårtenson
E-post:
Telefon: 040-6658672
Mobil: 0702-048985Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657895Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor, biträdande

Namn:Carin Cuadra
E-post:
Telefon: 040-6657499Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor, biträdande

Namn:Erica Righard
E-post:
Telefon: 040-6657286Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Professor

Namn:Guy Baeten
E-post:
Telefon: 040-6657962Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Professor

Namn:Carina Listerborn
E-post:
Telefon: 040-6657315Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Professor

Namn:Tuija Muhonen
E-post:
Telefon: 040-6657799Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Professor

Namn:Per-Markku Ristilammi
E-post:
Telefon: 040-6657356Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Professor

Namn:Mikael Stigendal
E-post:
Telefon: 040-6658375Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ingrid Bolmsjö
E-post:
Telefon: 040-6657952Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Professor

Namn:Ewa Idvall
E-post:Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Professor

Namn:Christine Kumlien
E-post:
Telefon: 040-6657430Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Professor

Namn:Per-Anders Tengland
E-post:
Telefon: 040-6657404Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Professor

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6658236Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Professor

Namn:Björn Sundmark
E-post:
Telefon: 040-6658269Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Professor

Namn:Tobias Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657821Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor

Namn:Anna Chronaki
E-post:
Telefon: 040-6657445Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor

Namn:Malin Ideland
E-post:
Telefon: 040-6658241Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor

Namn:Anders Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6658016Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657240Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661Odontologiska fakulteten Odontologi --- Professor, adjungerad

Namn:Sofia Tranaeus
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Professor

Namn:Julia Davies
E-post:
Telefon: 040-6658492Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Professor/Övertandläkare

Namn:Ewa Carin Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6658425Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Professor/Övertandläkare/Prodekan

Namn:Per Alstergren
E-post:
Telefon: 040-6658318Odontologiska fakulteten Parodontologi med samhällsodontologi --- Professor/Övertandläkare

Namn:Andreas Stavropoulos
E-post:
Telefon: 040-6658066Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Mona Holmqvist
E-post:
Telefon: 040-6658350Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Professor

Namn:Sven Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232