Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Professor, biträdande

Namn:Annica Andersson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Professor, biträdande

Namn:Berit Wigerfelt
E-post:
Telefon: 040-6657348Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657240Lärande och samhälle Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Professor, biträdande

Namn:Erica Righard
E-post:
Telefon: 040-6657286