Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Professor, biträdande

Namn:Annica Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658399Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för medier och kommunikation Professor, biträdande

Namn:Ulrika Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6658210Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Martin Berg
E-post:
Telefon: 040-6658060Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Professor, biträdande

Namn:Helena Holmström Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657319Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Professor, biträdande

Namn:Berit Wigerfelt
E-post:
Telefon: 040-6657348Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor, biträdande

Namn:Carin Cuadra
E-post:
Telefon: 040-6657499Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Professor, biträdande

Namn:Erica Righard
E-post:
Telefon: 040-6657286Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Professor, biträdande

Namn:Shannon Sauro
E-post:
Telefon: 040-6658265Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Eva Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657240Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Jesper Sjöström
E-post:
Telefon: 040-6658050Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Professor, biträdande

Namn:Kerstin Sonesson
E-post:
Telefon: 040-6658661