Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Stavropoulos
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Professor/Övertandläkare

Namn:Ewa Carin Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6658425Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Professor/Övertandläkare

Namn:Andreas Stavropoulos
E-post:
Telefon: 040-6658066