Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Alstergren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Professor/Övertandläkare/Prodekan

Namn:Per Alstergren
E-post:
Telefon: 040-6658318