Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Professor/Avdelningsföreståndare

Namn:Lars Bondemark
E-post:
Telefon: 040-66 58477