Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åse Ekberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Programledare/Studierektor/Universitetsadjunkt

Namn:Åse Ekberg
E-post:
Telefon: 040-6657949