Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Petri Gudmundsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Programledare/Studierektor/Universitetslektor

Namn:Petri Gudmundsson
E-post:
Telefon: 040-6657758