Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Kristina Allder
E-post:
Telefon: 040-6657132Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Anton Tibblin
E-post:
Telefon: 040-6657672Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Magnus Krampell
E-post:
Telefon: 040-6657136Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Johannes Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657152Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Henriette Lucander
E-post:
Telefon: 040-6657241Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Carina Ström Hylén
E-post:
Telefon: 040-6657572Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Rolf Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658181Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Ulf Hejman
E-post:
Telefon: 040-6657183Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Joel Rudnert
E-post:
Telefon: 040-6658259Odontologiska fakulteten Odontologi Oral diagnostik Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Anna Karlbrink
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Programledare/Universitetsadjunkt

Namn:Désirée Annvir
E-post:
Telefon: 040-6657008