Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Programledare/Universitetslektor

Namn:Carl Johan Orre
E-post:
Telefon: 040-6657189Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Programledare/Universitetslektor

Namn:Radu-Casian Mihailescu
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Cariologi Programledare/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Anders Hedenbjörk Lager
E-post:
Telefon: 040-6658834Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Programledare/Universitetslektor

Namn:Suzan Boztepe
E-post:Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Programledare/Universitetslektor

Namn:Jakob Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6657751Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Programledare/Universitetslektor

Namn:Jörgen Ekman
E-post:
Telefon: 040-6657682Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Programledare/Universitetslektor

Namn:Aje Carlbom
E-post:
Telefon: 040-6657906Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Programledare/Universitetslektor

Namn:Karin Ingvarsdotter
E-post:
Telefon: 040-6657576Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Programledare/Universitetslektor

Namn:Linda Lill
E-post:
Telefon: 040-6657773Odontologiska fakulteten Odontologi Tandteknikerutbildning Programledare/Universitetslektor

Namn:Evaggelia Papia
E-post: