Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Amalia Alvarez Larsson
E-post:Kultur och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Daria Bogdanska
E-post:Teknik och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Banafsheh Hajinasab Razlighi
E-post:
Telefon: 040-6657636Lärande och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Tomas Hedlund
E-post:
Telefon: 040-6657479Hälsa och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Emina Masic
E-post:Kultur och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Steve Nyberg
E-post:Kultur och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Hedvig Obenius
E-post:
Telefon: 040-6657326Hälsa och samhälle --- --- Projektassistent

Namn:Ellinor Wepsäläinen
E-post:
Telefon: 040-6657980Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Projektassistent

Namn:Tatyana Skansberger
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Projektassistent

Namn:Hadil Kassem
E-post:
Telefon: 040-6657552Kultur och samhälle Språkstudier --- Projektassistent

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Projektassistent

Namn:Anna Ranger
E-post: