Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisärt arbete gem o ledning Polisärt arbete Projektkoordinator

Namn:Katja Lundquist
E-post:
Telefon: 040-6657697Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-6658455Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator

Namn:Anna Bogeskär Brandt
E-post:
Telefon: 040-6658084