Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Projektkoordinator

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Projektkoordinator

Namn:Anna Bogeskär Brandt
E-post:
Telefon: 040-6658084Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Projektkoordinator

Namn:Jeanette Persson
E-post:
Telefon: 040-6658405Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Projektkoordinator

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Kultur och samhälle Urbana studier --- Projektkoordinator

Namn:Katja Lundquist
E-post:
Telefon: 040-6657697Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Projektkoordinator

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-6658455