Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Projektledare

Namn:Karin Lindroth
E-post:
Telefon: 040-6658198Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Projektledare

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet MAU Innovation Projektledare

Namn:Ulrika Cattermole
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Emelie Dahlström
E-post:
Telefon: 040-6657234Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-6658614Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Agneta Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6658110Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Louise Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657950Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Sofia Lönnqvist
E-post:
Telefon: 040-6658333Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Projektledare

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658135Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Projektledare

Namn:Jan Winkle
E-post:
Telefon: 040-6657056Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektledare

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355