Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Projektledare

Namn:Maria Collings
E-post:
Telefon: 040-6658013Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Projektledare

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-6658614Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Agneta Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6658110Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Sofia Lönnqvist
E-post:
Telefon: 040-6658333Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva Morgan
E-post:
Telefon: 040-6658372Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling Social innovation Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Projektledare

Namn:Jan Winkle
E-post:
Telefon: 040-6657056Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Projektledare

Namn:Jan Winkle
E-post:
Telefon: 040-6657056