Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier Projektledare

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Projektledare

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658135Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-6658614Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Agneta Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6658110Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Louise Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657950Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Sofia Lönnqvist
E-post:
Telefon: 040-6658333Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare

Namn:Eva Morgan
E-post:
Telefon: 040-6658372Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studieadministration Projektledare

Namn:Jan Winkle
E-post:
Telefon: 040-6657056Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Universitetskansliet Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektledare

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355