Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Projektledare

Namn:Eva Morgan
E-post:
Telefon: 040-6658372Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Projektledare

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164Lärande och samhälle Lärande och samhälle Regional utveckling Projektledare

Namn:Kristin Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658365Lärande och samhälle Lärande och samhälle Regional utveckling Projektledare

Namn:Eva-Britt Elfman
E-post:
Telefon: 040-6658614Lärande och samhälle Lärande och samhälle Regional utveckling Projektledare

Namn:Agneta Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6658110Lärande och samhälle Lärande och samhälle Regional utveckling Projektledare

Namn:Louise Lundgren
E-post:
Telefon: 040-6657950Lärande och samhälle Lärande och samhälle Regional utveckling Projektledare

Namn:Sofia Lönnqvist
E-post:
Telefon: 040-6658333Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Projektledare

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658135Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Projektledare

Namn:Jan Winkle
E-post:
Telefon: 040-6657056Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Universitetskansliet Projektledare

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355