Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Hillbur
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Prorektor/Professor, biträdande

Namn:Per Hillbur
E-post:
Telefon: 040-6658031