Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Norrby
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Registrator

Namn:Dolores Höeg-Hassing
E-post:
Telefon: 040-6658231Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Registrator

Namn:Malin Norrby
E-post:
Telefon: 040-6657055