Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars-Ingmar Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen --- Säkerhets- och miljösamordnare

Namn:Lars-Ingmar Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658456