Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Fariba Boustanchi
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Helena Christell
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Camilla Korunovski Göransson
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Maria Lindblom
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Shahed Mahdavi Izadi
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare

Namn:Göran Nilsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Marija Marjanovic
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Aleksandar Milosavljevic
E-post:
Telefon: 040-6658553Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Aleksandar Milosavljevic
E-post:
Telefon: 040-6658553Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Jacob Nisser
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Ulrika Silverup
E-post:
Telefon: 040-6658542Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare

Namn:Madelene Stenberg
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- ST-Tandläkare

Namn:Svante Arvidsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- ST-Tandläkare

Namn:Linda Forslund
E-post:Sektion 3 --- ST-Tandläkare

Namn:Caroline Mörner
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Lubna Alward
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Samara Hajem
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Erica Johansson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Micael Klemendz
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare

Namn:Anna Senneby
E-post: