Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Endodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Svante Arvidsson
E-post:Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- ST-Tandläkare

Namn:Shahed Mahdavi Izadi
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- ST-Tandläkare

Namn:Fariba Boustanchi
E-post:
Telefon: 040-6658428Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- ST-Tandläkare

Namn:Helena Christell
E-post:
Telefon: 040-6658428Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- ST-Tandläkare

Namn:Anna Senneby
E-post:
Telefon: 040-6658428Odontologiska fakulteten Oral protetik --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Oral protetik --- ST-Tandläkare

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458Odontologiska fakulteten Oral protetik --- ST-Tandläkare

Namn:Göran Nilsson
E-post:Odontologiska fakulteten Oral protetik --- ST-Tandläkare

Namn:Jacob Nisser
E-post:Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- ST-Tandläkare

Namn:Linda Forslund
E-post:Odontologiska fakulteten Ortodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Erica Johansson
E-post:Odontologiska fakulteten Ortodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Micael Klemendz
E-post:Odontologiska fakulteten Ortodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Maria Lindblom
E-post:Odontologiska fakulteten Parodontologi --- ST-Tandläkare

Namn:Marija Marjanovic
E-post:Odontologiska fakulteten Parodontologi --- ST-Tandläkare

Namn:Ulrika Silverup
E-post:
Telefon: 040-6658542Odontologiska fakulteten Pedodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Lubna Alward
E-post:
Telefon: 040-6658480Odontologiska fakulteten Pedodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Jessica Hörström
E-post:
Telefon: 040-6658483Odontologiska fakulteten Pedodonti --- ST-Tandläkare

Namn:Camilla Korunovski Göransson
E-post: