Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Schemaläggare

Namn:Lars Björkman
E-post:
Telefon: 040-6657709Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Schemaläggare

Namn:Emma Branting
E-post:
Telefon: 040-6658264Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Schemaläggare

Namn:Emma Branting
E-post:
Telefon: 040-6658264