Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Seniorprofessor

Namn:Per Eliasson
E-post:
Telefon: 040-6658001Lärande och samhälle --- --- Seniorprofessor

Namn:Feiwel Kupferberg
E-post:Hälsa och samhälle --- --- Seniorprofessor

Namn:Bengt Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657463Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Seniorprofessor

Namn:Sigvard Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658558Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Seniorprofessor

Namn:Lennart Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657937Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Seniorprofessor

Namn:Tomas Peterson
E-post:
Telefon: 040-6658355Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Seniorprofessor

Namn:Per Olof Hallin
E-post:
Mobil: 070 4158146Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Seniorprofessor

Namn:Katarina Nylund
E-post:
Telefon: 040-6657228Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Seniorprofessor

Namn:Lars Andersson
E-post:Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Seniorprofessor

Namn:Christina Lindh
E-post:Rektorsfunktion Ledning --- Seniorprofessor

Namn:Hans Lindquist
E-post:
Telefon: 040-6657696Odontologiska fakulteten Odontologi --- Seniorprofessor

Namn:Björn Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658454Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:
Telefon: 041-624155Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Seniorprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:
Telefon: 040-6658506