Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Seniorprofessor

Namn:Feiwel Kupferberg
E-post:Rektorsfunktion --- --- Seniorprofessor

Namn:Hans Lindquist
E-post:Hälsa och samhälle --- --- Seniorprofessor

Namn:Bengt Svensson
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Seniorprofessor

Namn:Sigvard Åkerman
E-post:
Telefon: 040-6658558Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Seniorprofessor

Namn:Lennart Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657937Odontologiska fakulteten Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap Seniorprofessor

Namn:Christina Lindh
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Seniorprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Seniorprofessor

Namn:Tomas Peterson
E-post:
Telefon: 040-6658355Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Seniorprofessor

Namn:Per Eliasson
E-post:
Telefon: 040-6658001Odontologiska fakulteten Odontologi Käkkirurgi och oral medicin Seniorprofessor

Namn:Lars Andersson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Käkkirurgi och oral medicin Seniorprofessor

Namn:Christina Lindh
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi --- Seniorprofessor

Namn:Björn Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658454Odontologiska fakulteten Odontologi Oral biologi Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral diagnostik Seniorprofessor

Namn:Björn Axtelius
E-post:
Telefon: 040-6658557Odontologiska fakulteten Odontologi Oral protetik Seniorprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Seniorprofessor

Namn:Per Olof Hallin
E-post:
Mobil: 070 4158146Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Seniorprofessor

Namn:Katarina Nylund
E-post:
Telefon: 040-6657228