Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Seniorprofessor

Namn:Lennart Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657937Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Seniorprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Seniorprofessor

Namn:Tomas Peterson
E-post:
Telefon: 040-6658355Odontologiska fakulteten Odontologi --- Seniorprofessor

Namn:Björn Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658454Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Seniorprofessor

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Lars Andersson
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Seniorprofessor

Namn:Christina Lindh
E-post:Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Seniorprofessor

Namn:Sven Persson
E-post:
Telefon: 040-6658232Kultur och samhälle Urbana studier --- Seniorprofessor

Namn:Per Olof Hallin
E-post:
Mobil: 070 4158146Kultur och samhälle Urbana studier --- Seniorprofessor

Namn:Katarina Nylund
E-post:
Telefon: 040-6657228