Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Servicekoordinator

Namn:Börge Larsson
E-post:
Telefon: 040-6657173Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Servicekoordinator

Namn:Peter Winther
E-post:
Telefon: 040-6657121