Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Servicetekniker

Namn:Sofie Gustavsson
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Lennart Dåsjö
E-post:
Telefon: 040-6657532Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Ulf Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657280Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Valbone Mala
E-post:
Telefon: 040-6657787Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Handan Hatice Muedin
E-post:
Telefon: 040-6657128Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Ulf Månsson
E-post:
Telefon: 040-6658121Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Mats Nilsén
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Sebastian Persson
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Mikael Renström
E-post:
Telefon: 040-6657174Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Anders Spetz
E-post:
Telefon: 040-6657528Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker

Namn:Janette Wästilä
E-post:
Telefon: 040-6657235