Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Specialpedagog

Namn:Anna Danielsson
E-post:
Telefon: 040-66 57016Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Specialpedagog

Namn:Eunice Moon
E-post:
Telefon: 040-66 57306