Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Maria Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 57890Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Malin Bang Bettini
E-post:
Telefon: 040-66 57225Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Mia Blihagen Kvist
E-post:
Telefon: 040-66 57935Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Carina Bäckström
E-post:
Telefon: 040-66 58135Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Susanne Destow
E-post:
Telefon: 040-66 58283Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Dorota Gorna
E-post:
Telefon: 040-66 57037Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Susan Grahl
E-post:
Telefon: 040-66 57209Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Peter Martinsson
E-post:
Telefon: 040-66 57522Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Ola Püschel
E-post:
Telefon: 040-66 58199Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Britt-Marie Rönn
E-post:
Telefon: 040-66 57929Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Annie Schreiter
E-post:
Telefon: 040-66 57304Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare

Namn:Helene Setterberg
E-post:
Telefon: 040-66 57092Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Johanna Backman
E-post:
Telefon: 040-66 57817Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Carina Grujic
E-post:
Telefon: 040-66 57783Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Nichlas Eklund
E-post:
Telefon: 040-66 58616Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Paula Grevskog-Peters
E-post:
Telefon: 040-66 58207Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Christian Strandell
E-post:
Telefon: 040-66 58022Lärande och samhälle Individ och samhälle --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Björn Lindahl
E-post:
Telefon: 040-66 57335Kultur och samhälle Institutionen för språkstudier --- Studie- och karriärvägledare

Namn:Liselott Fahlgren
E-post:
Telefon: 040-66 58345