Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Vult von Steyern
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Studierektor/Professor/Övertandläkare

Namn:Per Vult von Steyern
E-post:
Telefon: 040-6658583