Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Henrik Berlin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Studierektor/Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Henrik Berlin
E-post:Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Studierektor/Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Henrik Berlin
E-post: