Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Tove Sandberg
E-post:
Telefon: 040-6657911Odontologiska fakulteten Endodonti --- Studierektor/Universitetslektor/Övertandläkare

Namn:Maria Pigg
E-post:
Telefon: 040-6658498Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Studierektor/Universitetslektor

Namn:Åse Jevinger
E-post:
Telefon: 040-6657252Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Eva-Lotta Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657686Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Marie Väfors Fritz
E-post:
Telefon: 040-6657829Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Catrine Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658577Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Camilla Nordgren
E-post:
Telefon: 040-6657449Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Studierektor/Universitetslektor

Namn:Karin Persson
E-post:
Telefon: 040-6657081