Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studievägledare

Namn:Lotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-66 58078
Mobil: 0722-358074