Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur Systemingenjör

Namn:Monzer El-Dakkak
E-post:
Telefon: 040-66 57717Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur Systemingenjör

Namn:Matthias Jeppsson
E-post:
Telefon: 040-66 57777Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service Systemingenjör

Namn:Karin Björkenrud
E-post:
Telefon: 040-66 57548Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service Systemingenjör

Namn:Henrik Steen
E-post:
Telefon: 040-66 57902