Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Mats Berg
E-post:
Telefon: 040-6657253Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Johan Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657583Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Nikolaj Delvin
E-post:
Telefon: 040-6657755Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Alexander Ekvall
E-post:
Telefon: 040-6658157Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Robert Faling
E-post:
Telefon: 040-6657544Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Christina Jenby
E-post:
Telefon: 040-6657219Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Malin Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657247Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Tomas Persson
E-post:
Telefon: 040-6657078
Mobil: 0708-655243