Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Systemutvecklare

Namn:Christina Jenby
E-post:
Telefon: 040-66 57219Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Mats Berg
E-post:
Telefon: 040-66 57253Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Alexander Ekvall
E-post:
Telefon: 040-66 58157Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Robert Faling
E-post:
Telefon: 040-66 57544Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Tomas Persson
E-post:
Telefon: 040-66 57078Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Systemutvecklare

Namn:Toft Stade
E-post:
Telefon: 040-66 57080