Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Lundkvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- T4-koordinator

Namn:Ingrid Lundkvist
E-post:
Telefon: 040-6658585