Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Tandtekniker

Namn:Jens Anderberg
E-post:Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Tandtekniker

Namn:Camilla Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658587Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Tandtekniker

Namn:Sandra Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658472