Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Tandvårdssamordnare

Namn:Gunilla Liljeholm
E-post:
Telefon: 040-6658465Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Tandvårdssamordnare

Namn:Annika Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658429Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Tandvårdssamordnare

Namn:Gunilla Liljeholm
E-post:
Telefon: 040-6658465