Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service Tekniker

Namn:Torleif Moe
E-post:
Telefon: 040-66 58267Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Tekniker

Namn:Mattias Nordberg
E-post:
Telefon: 040-66 57122Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Tekniker

Namn:Hamidreza Assadinia
E-post:
Telefon: 040-66 58018