Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Håkan Wiberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Teknisk förvaltare

Namn:Håkan Wiberg
E-post:
Telefon: 040-6657646