Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katrin Cederholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur Telefoniansvarig

Namn:Katrin Cederholm
E-post:
Telefon: 040-6657575