Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist

Namn:Margaretha Andresen
E-post:
Telefon: 040-6657288Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist

Namn:Carina Lagerborg
E-post:
Telefon: 040-6657517Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Christel Abrahamsson
E-post:
Telefon: 040-6658179Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Valentina Adzievski
E-post:
Telefon: 040-6657800Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Aneta Borisova
E-post:
Telefon: 040-6657459Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Åsa Tapani
E-post:
Telefon: 040-6657459Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist

Namn:Mattis Telin-Örnblom
E-post: