Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Timavlönad

Namn:Tina Webb
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Timavlönad

Namn:Sebastian Wöhrman
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Timavlönad

Namn:Matilda Renkvist Quisbert
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Timavlönad

Namn:Linn Thelandersson
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Timavlönad

Namn:Matthew Bevan
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Timavlönad

Namn:Ingegerd Ericsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Timavlönad

Namn:Elisabeth Pettersson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Johan Borgfors
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Marie Brandt
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Måns Holmstedt
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Sofia Lindström Reback
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Jan Nilsson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Tobias Rosén
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Timavlönad

Namn:Daniel Sandin
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Timavlönad

Namn:Johan Elmfeldt
E-post:
Telefon: 040-6658159Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Timavlönad

Namn:Than Vi Son
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Timavlönad

Namn:Hanna Kviske
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Timavlönad

Namn:Marie Brandt
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Timavlönad

Namn:Samuel Svensson
E-post:Teknik och samhälle Övriga --- Timavlönad

Namn:Sven Karlsson
E-post: