Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för design Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Andreas Kojcevski Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657601Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Saskia Gullstrand
E-post:
Telefon: 040-6657573Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Isak Klasson
E-post:
Telefon: 040-6657806Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Gunilla Kracht
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Kristina Lindquist
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Thomas Alm
E-post:Lärande och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Christer Hansson
E-post: