Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Elise Aldén
E-post:
Telefon: 040-6658380Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Marie Kraft
E-post:
Telefon: 040-6658407Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Jimmie Simonsen
E-post:
Telefon: 040-6658081Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Thomas Alm
E-post:Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Andreas Kojcevski Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657601Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Saskia Gullstrand
E-post:
Telefon: 040-6657573Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Isak Klasson
E-post:
Telefon: 040-6657806Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Kristina Lindquist
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Christer Hansson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Lars Johansson
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad

Namn:Lourdes Valencia
E-post: