Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Louise Ekström
E-post:
Telefon: 040-6657932Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Mats Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658297Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för design Universitetsadjunkt, senior

Namn:Helena Ondrus
E-post:
Telefon: 040-6657608Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Universitetsadjunkt, senior

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-6657875Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, senior

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post:Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Arvidsson
E-post:
Telefon: 040-6657954Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Maria Mäkinen
E-post:
Telefon: 040-6658114Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Bo Persson
E-post:
Telefon: 040-6658128Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marielouise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112