Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn unga och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Mats Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 58297Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Louise Ekström
E-post:
Telefon: 040-66 57932Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-66 57875Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Maria Sandström
E-post:
Telefon: 040-66 58017Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-66 58090