Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Louise Ekström
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Universitetsadjunkt, senior

Namn:Farid Naisan
E-post:
Telefon: 040-6657187Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Universitetsadjunkt, senior

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Universitetsadjunkt, senior

Namn:Mats Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658297Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetsadjunkt, senior

Namn:Helena Ondrus
E-post:
Telefon: 040-6657608Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle Universitetsadjunkt, senior

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Maria Mäkinen
E-post:
Telefon: 040-6658114Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt, senior

Namn:Bo Persson
E-post:
Telefon: 040-6658128Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Juridik Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Arvidsson
E-post:
Telefon: 040-6657954Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marie-Louise Strand
E-post:
Telefon: 040-6657123