Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Louise Ekström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post:Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Mats Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658297Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetsadjunkt, senior

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-6657875Hälsa och samhälle Juridik --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Elisabeth Arvidsson
E-post:
Telefon: 040-6657954Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Marie Thavenius
E-post:
Telefon: 040-6658665Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Birgitta Lansheim
E-post:
Telefon: 040-6658090Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Pia Thimgren
E-post:
Telefon: 040-6658112Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt, senior

Namn:Louise Ekström
E-post:
Telefon: 040-6657932