Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Lager
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anders Hoszek
E-post:
Telefon: 040-6658550



Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anna Truedsson
E-post:
Telefon: 040-6658437



Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Anders Falk
E-post:
Telefon: 040-6658546



Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Göran Urde
E-post:
Telefon: 040-6658571



Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Tore Hallmer
E-post:
Telefon: 040-6658426



Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Arman Ameri
E-post:
Telefon: 040-6658513



Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Olof Holm
E-post:



Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Henrik Berlin
E-post:
Telefon: 040-6658488



Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare

Namn:Elisabeth Lager
E-post:
Telefon: 040-6658488