Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Kostas Bougas
E-post:Odontologiska fakulteten --- --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Ola Norderyd
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor, adjungerad

Namn:Joakim Nordqvist
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor, adjungerad

Namn:Joakim Nordqvist
E-post:Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Daniel Jönsson
E-post: