Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetslektor, adjungerad

Namn:Jerry Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657699Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor, adjungerad

Namn:Gunnar Blomé
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral patologi Universitetslektor, adjungerad

Namn:Ulf Mattsson
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Parodontologi Universitetslektor, adjungerad

Namn:Daniel Jönsson
E-post: