Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ulrik Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657293Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jeanette Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657623Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Anna Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6657416Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Christina Bjerkén
E-post:
Telefon: 040-6657626Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jörgen Ekman
E-post:
Telefon: 040-6657682Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per-Anders Hillgren
E-post:
Telefon: 040-6657099Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per Linde
E-post:
Telefon: 040-6657162Hälsa och samhälle Juridik --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Annika Staaf
E-post:
Telefon: 040-6657921Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Bo Lundahl
E-post:
Telefon: 040-6658339Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Cecilia Franzén
E-post:
Telefon: 040-6658531Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Torkel Richert
E-post:
Telefon: 040-6657963Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Margareta Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6657481Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Mats Högström
E-post:
Telefon: 040-6657409Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Bengt Ingvad
E-post:
Telefon: 040-6657951Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Oskar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657815Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Pernilla Ouis
E-post:
Telefon: 040-6657789Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ingrid Runesson
E-post:
Telefon: 040-6657947Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Naser Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657649Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Carlson
E-post:
Telefon: 040-6657451Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Peter Hellman
E-post:
Telefon: 040-6657405Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Anne-Marie Wangel
E-post:
Telefon: 040-6657455Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Vedrana Vejzovic
E-post:
Telefon: 040-6657446