Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ulrik Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657293Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jeanette Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657623Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Christina Bjerkén
E-post:
Telefon: 040-6657626Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per-Anders Hillgren
E-post:
Telefon: 040-6657099Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Bo Lundahl
E-post:
Telefon: 040-6658339Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Universitetskansliet Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Naser Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657649