Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ulrik Ekedahl
E-post:
Telefon: 040-6657293Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för design Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per-Anders Hillgren
E-post:
Telefon: 040-6657099Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för design Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per Linde
E-post:
Telefon: 040-6657162Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Anna Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6657416Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Jeanette Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657623Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Annika Staaf
E-post:
Telefon: 040-6657921Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Christina Bjerkén
E-post:
Telefon: 040-6657626Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Margareta Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6657481Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Mats Högström
E-post:
Telefon: 040-6657409Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Bengt Ingvad
E-post:
Telefon: 040-6657951Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Oskar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657815Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Pernilla Ouis
E-post:
Telefon: 040-6657789Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Torkel Richert
E-post:
Telefon: 040-6657963Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Ingrid Runesson
E-post:
Telefon: 040-6657947Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Elisabeth Carlson
E-post:
Telefon: 040-6657451Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Peter Hellman
E-post:
Telefon: 040-6657405Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Anne-Marie Wangel
E-post:
Telefon: 040-6657455Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Vedrana Vejzovic
E-post:
Telefon: 040-6657446Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Bo Lundahl
E-post:
Telefon: 040-6658339Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Naser Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657649