Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetslektor, biträdande

Namn:Maliheh Ghajargar
E-post:
Telefon: 040-6657932Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetslektor, biträdande

Namn:Li Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657877Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetslektor, biträdande

Namn:Lizette Reitsma
E-post:
Telefon: 040-6657957Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetslektor, biträdande

Namn:Dario Salvi
E-post:
Telefon: 040-6658272Globala politiska studier --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Robert Walldén
E-post:
Telefon: 040-6658094Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Liv Kroona
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Malin Lindroth
E-post:
Mobil: 070-8446023Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Kettil Nordesjö
E-post:
Telefon: 040-6657292Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Vanna Nordling
E-post:
Telefon: 040-6657540Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Johanna Sixtensson
E-post:
Telefon: 040-6657329Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Michael Wallengren Lynch
E-post:
Telefon: 040-6657837Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Jenny Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657428Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor, biträdande

Namn:Jenny Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657428