Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Lilja
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetslektor/Prefekt

Namn:Peter Lilja
E-post:
Telefon: 040-6658358