Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning Utbildningschef

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658383